ULOGE TUMAČILI

Napisao/la Borislav Seifert. Posted in Kratki klipovi

Ramiz Pašić-Ivo Sršen    Milan Luketić-Pero     Miroslav Mrđa-Slavko     Željko Kovačević-Joco     Zvonko Grdić-Ćiro     Nikola Jurišić-Mile     Mehmed Abdulahović-Kiko    Izeta Čenanović-Marica     Almira Ramakić-Jelica     Ljubica Jerković-Crna Anka    Fatima Sulić-Žuta Anka

Špiro Guberina-Mate     Zvonko Lepetić-Bariša     Rade Marković-Ivov i Jeličin djed     Zlatko Madunić-Dane gostioničar     Ivo Serdar-Milicajac Mile     Fabijan Šovagović-Lugar Vidoje    Miloš Kandić-Mijat lovokradica     Rajko Bundalo-Ivov i Jeličin otac    Mirko Boman-Ratomir konobar     Karlo Bulić-Talijan Đorđo     Zvonimir Torjanac-Grga     Franjo Majetić-Doktor     Božidar Smiljanić-Veterinar     Adam Vedernjak-Gost u separeu gostionice     Svetozar Šumonja-Perin otac     Jovan Stefanović-Čobanin Marko     Emir Ćejvan-Vozač autobusa

Marija Sekelez-Ivova i Jeličina mati    Finka Pavičić Budak-Baba Kulašuša     Vida Jerman-Talijanka Vera     Nevenka Šajin-Žena na česmi    Marija Geml-Učiteljica     Mirjana Kauzlarić-Perina mati     Zdenka Trach-Perina baka     Ingeborg Appelt-Jocina mati    Olga Pivac-Žena na česmi     Lena Politeo-Žena sa metlom   Biserka Alibegović-Maričina mati