JELENKO-ROGOVI

Napisao/la Borislav Seifert. Posted in Kratki klipovi


Bariša i Mate silaze u selo s namjerom da sa Talijanom pogode posao oko jelenjih rogova.Dolazi do nesporazuma u kojemu Mate dobiva pljusku koju ipak na kraju pokrivaju devize koje im Talijan daje kao odštetu.