JELENKO-AJD MATE KAD JE GUSTO

Napisao/la Borislav Seifert. Posted in Kratki klipovi


Bježeći pred psom Bariša gubi šešir kojega sada čuva pas.Kako nema dovoljno hrabrosti izaći i uzeti ga obraća se Mati za pomoć.Mate mu duhovito ali i mudro odgovara.