ULOGE TUMAČILI

Napisao/la Borislav Seifert.NAKNADNO DODANO:

MARIJA GEML -UČITELJICA
SVETOZAR ŠUMONJA -PERIN OTAC
JOVAN STEFANOVIĆ -KUM MARKO